Прозорість та інформаційна відкритість закладу

GlobalKids
Статут
Ліцензія
Рішення про зміну назви
План заходів
Антибулінгова програма
Довідка з банку
Правила внутрішнього трудового розпорядку